Konferanslar

Üniversite konferansları;
 1. Yıldız Teknik Üniversitesi (Kasım’2016)
 2. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Aralık’2016)
 3. Pamukkale Üniversitesi (Aralık’2016)
 4. Necmettin Erbakan Üniversitesi (Aralık’2016)
 5. Hacettepe Üniversitesi (Şubat’2017)
 6. Afyon Kocatepe Üniversitesi (Mart’2017)
 7. Celal Bayar Üniversitesi (Mart’2017)
 8. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (Mart’17)
 9. Adnan Menderes Üniversitesi (Nisan’17)
 10. Ankara Üniversitesi (Aralık’17)
 11. Selçuk Üniversitesi (Mart’18)
 12. Bülent Ecevit Üniversitesi (Mart’18)
 13. Ordu Üniversitesi (Mart’18)
 14. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Mart’18)
 15. Uludağ Üniversitesi (Nisan’18)
Konferans, seminer, konşma konuları;
 • Mühendis gibi Düşünmek
 • Kendini eğitim
 • Girişimcilik
KEYİFLİ ANLAR
ÜNİVERSİTELERDE
OKURLARLA
KONFERANSlardan

 619 ,  2