Konferanslar

KONFERANS TÜRLERİ;
 • Mühendislik konferansları
 • Sosyal medya konferansları (kurum ve şirketlere)
 • Tasarım eğitimleri
 • Kitap sevgisi söyleşileri (çocuklara)
 • Psikoloji konferansları (yakında)
YAZAR konferansları;
 1. Yıldız Teknik Üniversitesi (Kasım’2016)
 2. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Aralık’2016)
 3. Pamukkale Üniversitesi (Aralık’2016)
 4. Necmettin Erbakan Üniversitesi (Aralık’2016)
 5. Hacettepe Üniversitesi (Şubat’2017)
 6. Afyon Kocatepe Üniversitesi (Mart’2017)
 7. Celal Bayar Üniversitesi (Mart’2017)
 8. Gaziantep Üniversitesi (Mart’2017)
 9. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (Mart’17)
 10. Adnan Menderes Üniversitesi (Nisan’17)
 11. Ankara Üniversitesi (Aralık’17)
 12. Selçuk Üniversitesi (Mart’18)
 13. Bülent Ecevit Üniversitesi (Mart’18)
 14. Ordu Üniversitesi (Mart’18)
 15. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Mart’18)
 16. Uludağ Üniversitesi (Nisan’18)
KEYİFLİ ANLAR
ÜNİVERSİTELERDE
OKURLARLA
KONFERANSlardan

 2,154 ,  4